Blueprint

http://www.studio-hb.nl/wp-content/uploads/2015/01/DvE28180.jpg
Theater Adhoc: Blueprint; Science Park, Amsterdam
http://www.studio-hb.nl/wp-content/uploads/2015/01/DvE28271.jpg
Theater Adhoc: Blueprint; Science Park, Amsterdam
http://www.studio-hb.nl/wp-content/uploads/2015/01/DvE28213.jpg
Theater Adhoc: Blueprint; Science Park, Amsterdam
http://www.studio-hb.nl/wp-content/uploads/2015/01/DvE28236.jpg
Theater Adhoc: Blueprint; Science Park, Amsterdam

Blueprint is
– een interactieve installatie annex lichtsculptuur voor een of enkele bezoekers tegelijkertijd.
– een performance
– een blauwdruk voor de verbeelding van onzichtbaarheid.
– een zintuiglijke ervaring op de grenzen van het denken en het zien.

Van okt. 2006 t/m nov. 2007 te zien geweest op diverse plaatsen in het land.

Zichtlijnen, het vakblad voor theatertechniek, publiceerde een uitgebreid artikel over Blueprint; getiteld ‘Grens van de waarneming LED-licht in Blueprint van Theater Adhoc’ (maart 2007). Hannie van den Bergh, die Blueprint ontwierp en ensceneerde, zegt daarin onder meer:
“Ten eerste wilde ik licht als een autonoom object tonen. In de meeste gevallen wordt licht gebruikt om ergens op te schijnen, om een ander object te verlichten. Voor mij is het ontleden van ons kijken en ervaren een gebied dat zowel de wetenschap, maar zeker ook de kunsten kunnen onderzoeken en verbeelden. De kleur blauw staat voor ruimte. het geeft rust, opent de geest. Ik wil de toeschouwer de mogelijkheid geven te genieten en tegelijkertijd de eigen zintuigen te bevragen. Daarnaast treft blauw de toeschouwer op de uiterste grens van lichtwaarneming. Het is de kleur die we voor zonsopgang het eerst onderscheiden. Het is een fase waarin we wel voorwerpen waarnemen, maar nog niet goed kunnen identificeren. De vroegste kleurwaarnemingen schijnen blauw te zijn.”

Uit recensie van Daphne Richter:

“De betekenis van Blueprint komt grotendeels tot stand in de individuele ervaring van de bezoeker en diens bereidheid om zich open te stellen, na te denken over het (eigen) denken, te kijken, luisteren en ondergaan. Blueprint gaat over de wezenlijke condities van het denken: rust, een open houding en a-funcionaliteit. Als installatie onderzoekt én creëert het deze condities. A-functionaliteit bestaan misschien niet, maar daar waar wordt getracht functionaliteit op te heffen (en paradoxaal genoeg gaat dat samen met het bevestigen van functionaliteit, in dit geval door plaats en functie van een ruimte tot wezenlijk onderdeel te maken van het kunstwerk), blijkt nieuwe, vrije ruimte te kunnen onstaan. Dat is bij uitstek het terrein van de kunst en de wetenschap: het creëren van vrije ruimte. Blueprint biedt die essentiële vrije ruimte, letterlijk en figuurlijk, en toont daarmee haast terloops aan dat rationaliteit en spiritualiteit bij elkaar horen.”

artistiek concept Hannie van den Bergh (ism Ji-Hyun Youn, Jan van den Berg & Olga Beemster)
uitvoering Olga Beemster, Ji-Hyun Youn, Yvon Muller, Hannie van den Bergh
constructie Hannie van den Bergh, Tije de Jong, Yvon Muller
licht Jeroen Smith, Yvon Muller
publiciteit Marieke van Kessel
fotografie DigiDaan