Papessa Giovanna

38 134 135 137  569 570 571 572 576‘de pausin met ballen’

Geïnspireerd door ‘Pausin Johanna’ exposeren
Johanna van den Bergh en
Johanna Schoterman najaar 2004 in Rome.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Nederlands Instituut te Rome zullen deze twee oud-bursalen geïnspireerd door deze ongelooflijke legende nieuw werk tonen.

Op 18 en 19 september 2004 maakte ik foto’s van een drietal affiches op het Sint Pieterplein te Rome.Ik vroeg hiervoor vrouwen, van verschillende leeftijden en diverse culturele achtergronden, om één van deze platen vast te houden.

Op 19 september werd ik rond het middaguur door politie in burger van het plein verwijderd.

De foto’s werden geëxposeerd in Calcata van 25 sept. t/m 10 oktober 2004.