Zo doe ik het!

 

schrift RevalidoenHet ontwikkelen van een instrument waarmee mensen met een beperking zich beter bewust worden van hun eigen situatie en zich kunnen uiten over wie ze zijn en wat ze willen, waardoor ze zelf actief aan de slag kunnen gaan om als eigenaar meer grip op hun veranderde leven te krijgen en zo gerichter te kunnen toewerken naar weer meer en volwaardig meedoen. Kortom een instrument dat ondersteunt om de overstap te maken van revalideren naar ‘revalidoen’.

Als neveneffect verwachten we dat de opbrengst van dit project zowel in de oude en huidige zorg, als in de toekomstige zorg en ondersteuning, een positieve rol gaat spelen om de transformatie van systeemgericht naar mensgerichte zorg en ondersteuning voor elkaar te krijgen. De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en andere ondersteuningsvoorzieningen zullen worden verbeterd, wanneer mensen om wie het gaat zelf beter toegerust zijn om te beschrijven en zich er ook meer bewust zijn van wat ze nodig hebben om hun kwaliteit van leven te vergroten. Op die manier komen de vragen uit de ‘bron’ en kan de maatschappij met zijn (zorg)systemen volgen en aansluiten met maatwerk.

Gedurende twaalf maanden, in coronatijd, werden een aantal online en face-to-face sessies georganiseerd om samen met de doelgroep te werken aan zinvolle producten en diensten. In een iteratief proces met de doelgroep heeft dit project drie producten opgeleverd.
Studio HB was verantwoordelijk voor het faciliteren van deze sessies en het verwerken van de inzichten en ideeën in bruikbare en betekenisvolle producten.

Schrift ‘zo doe ik het’
In een iteratief proces heeft Studio HB het schrift ‘zo doe ik het’ ontwikkeld. Voor het schrift is een online plek te gecreëerd, waar mensen het schrift ‘zo doe ik het’ tegen kostprijs en verzendkosten kunnen bestellen.
https://www.rehabacademy.nl/zo-doe-ik-het/

kaartenrek Revaliedoen

 

Ansichtkaarten ‘zo doe ik het ‘
In een co-creatie sessie online zijn een dertigtal ideeën ontwikkeld voor ansichtkaarten. Deze zijn door Studio HB verwerkt in vijftien verschillende kaarten.
De ansichtkaarten worden als set tegen kostprijs en verzendkosten verpreid via https://www.rehabacademy.nl/zo-doe-ik-het/.

 

 

Magazine-katern ‘zo doe ik het’
In afstemming met het blad Kort&Krachtig! verzorgt Studio HB een serie van acht spreads met content uit het schrift voor deze doelgroep.

Download Eindverslag

In samenwerking met Stichting Revalideren is Leren, Hersenz, Ellis in Wonderland

Met financiële ondersteuning van het Agis Innovatiefonds