Zandspel

Voor de kunstmanifestatie S.E.A Texel (Science Encounters Art), zijn Jan van den Berg en Hannie van den Bergh uitgenodigd om een nieuw werk te maken. Hiervoor werken zij samen met zand expert Jan-Berend Stuut (NIOZ). Het werk bestaat uit een podcast en een vijftal markeringen in het landschap.

Zandkorrels zijn net mensen. Ze worden geboren, ze lopen, dansen, zingen, waaien en vliegen. Er bestaat zelfs een speciale natuurkunde van zand. Hoe het geboren wordt. Hoe het duinen vormt. Hoe het over de bedding van rivieren reist. Hoe het op de bodem van oceanen belandt. En: hoe het mogelijk is dat ‘reusachtige stofkorrels’ uit de Sahara helemaal naar de Antillen kunnen vliegen; meer dan 4.000 kilometer over de oceaan. 

Een rechercheur en een zandwetenschapper ontmoeten elkaar tijdens een wandeling over het Grote Vlak. Ze komen te spreken over zandbanken en zandvangers, zandkastelen en zandsirenes. En wat het betekent iets te ontdekken wat eigenlijk niet kan.

Expositie: Juni t/m September 2019
Start podcast halverwege de weg Hoornderslag, bij ingang wandelpad Bollekamer.

Wij leerden Jan-Berend Stuut kennen tijdens het vooronderzoek voor onze theatervoorstelling OASE(2016 – 2017), over de natuurkunde van zand. We raakten niet alleen gefascineerd door Stuuts onderzoeksinstelling en -verhalen, maar ook door zijn bevlogen persoonlijkheid. Een en ander leidde ertoe dat zijn wetenschappelijk onderzoek een prominente plek in onze toenmalige voorstelling kreeg.

Een van de hoogtepunten van het OASE–toernee vormde een optreden in de Oceaanzaal van het NIOZ-Texel, inclusief een aansluitend interview met Jan-Berend Stuut. Na afloop van de voorstellingenreeks zijn we, min of meer als vanzelf, met elkaar in contact gebleven en maakte we in nauwe samenwerking Zandspel, een wandel-hoorspel voor de SEA Kunstroute 2019.

Kunst is een manier van de dingen ter discussie stellen. Lichaam en geest zijn voortdurend in beweging. Steeds dienen zich nieuwe perspectieven en ontmoetingen aan, met andere mensen, gedachten, omstandigheden, ontwikkelingen. En met jezelf.

Wetenschap is een manier van de dingen ter discussie stellen. Lichaam en geest zijn voortdurend in beweging. Steeds dienen zich nieuwe perspectieven en ontmoetingen aan, met andere mensen, gedachten, omstandigheden, ontwikkelingen. En met jezelf.

Wandelen is een manier van de dingen ter discussie stellen. Lichaam en geest zijn voortdurend in beweging. Steeds dienen zich nieuwe perspectieven en ontmoetingen aan, met andere mensen, gedachten, omstandigheden, ontwikkelingen. En met jezelf.

Er is moed voor nodig om van je plaats komen. Om de plek waar je vandaan komt met de ogen van een buitenstaander te bekijken. Om voor jezelf het gevoel te bewaren over een strand te dwalen, met nog oneindig veel mogelijkheden voor je. Om aan een werk te beginnen zonder tevoren te weten wat de uitkomst ervan zal zijn. En of die uitkomst ooit door iemand zal worden gezien; laat staan van nut zal zijn. Daar is moed voor nodig. En leergierigheid. De rest is verbeelding.