Machiya Kyoto

Inspired by the famous Japanese graphic designer Kenya Hara, I would like to use his thoughts on ‘exformation’ in the Kyoto Machiya Research.
He writes about ‘exformation’ as a counterpart of ‘information’: information is about making things know. Exformation is about understanding how little we know. What we are used to do, when we visit a new place is gathering information from all kind of sources (books, internet, friends). We want to see what we expect. Exformation is everything we do not actually say but have in our heads, when or before we say anything at all.

In this sense I want to ask questions in a different way, look at the history of the machi from an unexpected angle, use our imagination to create new views. Concepts in relation to the old Machiya which I would like te explore are: lightning, filling the empty space, simpleness of the furniture, fragile walls of paper, architecture of the house.

During workshops and research I will explore new ways of looking at the Machiya: how it has been used over the centuries and how it can be used in the future. By focussing on the concept of ‘exformation’, I want to find new ideas to look at the culture of the machiya and show new insights on how to preserve and develop this rich cultural heritage.
By making films, photographs, maps and drawings during my stay, I will create a reservoir of creative resources.
A reflection on what the Machiya has been, what it is and what it can be. By inviting young and old inhabitants, scientists and streetwise people, designers,artists and local residents I want to create an interaction between old and new culture in an interactive way.

————–

Als grafisch ontwerper en onderzoeker op het gebied van informatie visualisatie, verbleef ik in Kyoto (van 1 oktober t/m 1 december 2011) om onderzoek te doen naar de Machiya: hoe kan ik op verschillende manieren gegevens verzamelen over de specifieke kwaliteiten van wonen en werken in een Machiya in Kyoto.

Mijn onderzoeksmethode was geïnspireerd op het concept exformatie, zoals omschreven door de
Japanse ontwerper Hara Kenya, in zijn boek Designing Design. Hara Kenya is wereldwijd bekend voor het benaderen van het ontwerp als een filosofie van het leven, als ‘het ontwerpen van mentale gebeurtenissen’. Hij omschrijft exformatie als tegenhanger van informatie. Informatie gaat over het ontvangen, verzamelen, onderwijzen en instrueren van kennis. Exformation gaat over het begrijpen van wat we niet daadwerkelijk zeggen, maar in onze gedachten hebben, als of voordat we sowieso iets zeggen.

Het eerste deel van mijn onderzoek bestond uit het verblijf in een Machiya voor twee maanden.
Door hier te wonen, te slapen, wakker te worden, rond te lopen en te werken, opende ik mijn zintuigen en activeerde ik mijn nieuwsgierigheid. Geleidelijk onderzocht ik mijn eigen exformation in relatie tot de Machyia. Ik bracht nieuwe ervaringen in perspectief met mijzelfd en mijn eigen culturele achtergrond.

Ten tweede hield ik een dagelijks weblog bij over mijn persoonlijke ervaringen en mijn relatie met de bewoners van de Machiya.

Het derde element van het project bestond uit het verzamelen van informatie over de traditie van en het dagelijkse leven in een Machiya. Ik sprak met verschillende bewoners en mensen die werken in een Machiya. Daarna maakte ik een vragenlijst over thema’s als: de traditie van de Machiya, de specifieke plaatsen in de Machiya, de verschillende herinneringen die mensen hebben aan de Machiya, de zintuigen in relatie tot de Machiya, enzovoort.

Na afloop van deze twee maanden heb ik de resulaten van mijn onderzoek gepresenteerd in de Machiya van de Doshisha University in Kyoto. Hieraan vooraf deed ik een performance tussen twee Nederlandse en twee Japanse kunstenaars. Na de presentatie had ik Yoshimura Nao bereid gevonden om een traditionele Japanse dans op te voeren.

Daarnaast volgde ik lessen Japans boekbinden bij studio Eiko in Osaka Voorbeelden hiervan zullen getoond worden op de expositie.

Een verslag van mijn onderzoek wordt gepresenteerd op  25 februari in het Japanse Winkeltje.

hannie03

855

Machiya in different places: On the Nile in Uganda, as a holiday house on Phillip Island (Australia), as a mechant house in Amsterdam

hannie 858 856 854

performance01

Performance Nao, Missisippi, Jan en Hannie Ten actions

853 performance02