Master Nieuwe Media UvA

Van febr. t/m mei volgde Hannie van den Bergh het werkcollege Information Visualization; een onderdeel van de masterstudie Master’s in Nieuwe Media.
Docenten Yuri Engelhardt, Raul Zambrano en Marcel Woring.
Dit werkcollege was opgebouwd uit studenten van de Hogeschool Utrecht (master editorial design), UvA (Master Mediastudies) en Master Information Science / Artificial Intelligence.

In dit college werd aandacht besteed aan: literatuur/achtergrond over Information Visualisation, datamining/metadata/data analyseren, visualisatietechnieken/perceptie, interactieve technieken, culturele en politieke implicaties van InfoVis.

Voor dit college maakte we een applicatie (Fabulicous) om Delicious inzichtelijk te maken. Om zowel onderzoek te doen naar patronen als een zoekmachine te maken voor gebruikers.

Op de eindpresentatie waren Manuel Lima (Visual Complexity) en Daniel Aguilar (Bestiaro) als lecturer aanwezig.

Ons project kreeg een speciale vermelding en werd door Manuel Lima getwitterd!

Gemaakt door: Hannie van den Bergh, Nick Dijkshoorn, Juliet Dyer, Hossein Kazemi, Twan v.d. Loo, Sander van Noort, Radmila Radojevic

747 748 749